Stockholm Real Estate

En proaktiv fastighetsförvaltare med fokus på kommersiella fastigheter i Storstockholm.

Stockholm Real Estate (SREFA) grundades av Bo Haglund Mats Almer tillsammans med Stockholm Corporate Finance 2013.

Stockholm Real Estate är ett systerbolag till Stockholm Corporate Finance och ingår i Stockholm Financial Management koncernen. Fastighetsbolaget Mälö grundades 2014 med fokus på kommersiella kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential i Stockholm och bostäder i Öresundsregionen.

En kapitalanskaffning om cirka 250 MSEK genomfördes till professionella investerare och två större fastighetsbestånd förvärvades varav ett bostadsbestånd i Eslöv och kommersiella fastigheter Stockholm.

Året därpå, juli 2015, grundades fastighetsbolaget Wäsö, med fokus på kommersiella kassaflödesfastigheter i Stockholm och en kapitalanskaffning genomförde till institutionella investerare om cirka 250 MSEK.

Ett större fastighetsbestånd om kontor, lager och logistik förvärvades i Stockholm. Mälö och Wäsö bestånden förvaltades under perioden 2013 – 2021 och den totala beståndet avyttrades 2021 med god riskjusterad avkastning.

För mer information kontakta Gunnar Wedfelt, Senior Partner på Stockholm Corporate Finance, tel 0733 3770878, epost gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

Vår historia

Stockholm Real Estate grundades av Bo Haglund och Mats Almér, tillsammans med Stockholm Corporate Finance 2013. Bo Haglund och Mats Almér har gedigen erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden.

Stockholm Real Estate är ett partnerägt bolag och ingår i Stockholm Financial Management Holding koncernen

Våra värderingar

Långsiktighet
Säkerhet
Trygghet

Organisation

Styrelse

Gunnar Wedfelt
Styrelseledamot & ordförande

Harry Nudel
Styrelseledamot

Mats Almér
Styrelseledamot

Kontaktuppgifter

SREFA Förvaltning AB
Birger Jarlsgatan 32A
S-114 29 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 1

Kontaktperson:
Gunnar Wedfelt, Senior Partner på Stockholm Corporate Finance
Telefon: 0733 3770878
E-post: gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se