Stockholm Real Estate

En proaktiv fastighetsförvaltare med fokus på kommersiella fastigheter i Storstockholm.

Stockholm Real Estate erbjuder fastighetsägare och fastighetsinvesterare ett brett utbud av fastighetsrelaterade tjänster inom områdena strategisk fastighetsutveckling, teknisk service & drift, samt ekonomisk förvaltning.

Vårt fokus är värdeskapande åtgärder för maximal värdeutveckling.

Vi arbetar efter beprövade och strukturerade processer, för en trygg och stabil förvaltning.

Vår historia

Stockholm Real Estate grundades av Bo Haglund och Mats Almér, tillsammans med Stockholm Corporate Finance 2013. Bo Haglund och Mats Almér har gedigen erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden.

Stockholm Real Estate är ett partnerägt bolag och ingår i Stockholm Financial Management Holding koncernen

Våra värderingar

Långsiktighet
Säkerhet
Trygghet

Våra fastigheter

Stockholm Real Estate bedriver en proaktiv förvaltning och utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter i Storstockholm. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar för närvarande c:a 62.000kvm i Storstockholm.

By Holger.Ellgaard (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Västberga Industriområde

Kontor, Industri, Lager

ca 31 000 m2

Läs mer

Organisation

MEDARBETARE

Peter Enström
Verkställande direktör

E-post 070-574 99 82

Bo Haglund
Partner

E-post 070-874 21 45

Mats Almér
Fastighetschef & Partner

E-post 070-892 59 25

Bengt Ågren
Förvaltningschef

E-post 070-577 85 26

Daniel Almér
Fund Controller

E-post 070-946 92 52

STYRELSE

Gunnar Wedfelt
Styrelseledamot & ordförande

Harry Nudel
Styrelseledamot

Mats Almér
Styrelseledamot

Kontaktuppgifter

SREFA Förvaltning AB
Birger Jarlsgatan 32A
S-114 29 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 1

Telefon: 08-440 56 50
E-post: info@srefa.se